Privacybeleid

LOOFF COACHING respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet volgens de AVG wetgeving stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Voor het verwerken van de gegevens die via telefoon of email worden overgedragen of toegestuurd, worden deze persoonsgegevens beveiligd en opgeslagen in een klantenbestand.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens, bankgegevens
 • Telefoonnummer en emailadres
 • IP-adres en locatiegegevens
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch (zoals curriculum vitea, uit opdrachten)

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden, jou informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening, het kunnen afhandelen van klachten, het kunnen bijhouden van informatie over hoe bezoekers de website gebruiken (o.a. cookies), facturatie en administratie, wettelijke verplichtingen (zoals de belangdienst).

Indien je een contactformulier op onze website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als – naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail – nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. LOOFF COACHING hanteert daarbij de volgende maximale bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Maximaal 4 jaar
Emailcontact Maximaal 4 jaar
Telefonisch contact Maximaal 4 jaar
Klantgegevens Max. 7 jaar na beëindiging van klantrelatie

Het is te allen tijde mogelijk de gegevens opnieuw in te zien en/of te laten verwijderen op aanvraag.

Beveiliging

LOOFF COACHING heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van LOOFF COACHING heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Statische gegevens

LOOFF COACHING maakt gebruik van analytische software van 3e partijen, zoals Google Analytics, om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Graag wijzen we je er expliciet op dat deze statische gegevens nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die LOOFF COACHING inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor LOOFF COACHING verricht. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van LOOFF COACHING en mogen jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op jouw persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 • Het webhostingbedrijf dat de website beheert en verzorgt;
 • E-maildienstverlener;
 • Vimexx;
 • Logistieke partners;

Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als LOOFF COACHING op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is om jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Er wordt gebruik gemaakt van Vimexx. De servers van Vimexx staan gelokaliseerd in Nederland. Voor meer informatie over Vimexx verzoekt LOOFF COACHING jou de bijbehorende privacyverklaring te raadplegen via de volgende link https://www.vimexx.nl/Privacybeleid-vimex-0.1.pdf.

Het doorsturen van jouw persoonsgegevens naar andere derde partijen zal enkel geschieden in gezamenlijk overleg met jou waarbij jouw uitdrukkelijke toestemming is vereist.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop LOOFF COACHING geen invloed kan uitoefenen. LOOFF COACHING draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen, tenzij anders overeengekomen.

Cookies

Deze website gebruikt cookies die je voorkeuren onthouden om bijv. het navigeren door onze website te vergemakkelijken. Door middel van cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Deze website wordt daarnaast ook gebruikt door derde partijen om cookies te plaatsen, zoals Google Analytics.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die je voorkeuren tijdens het surfen onthouden en via de door jouw gebruikte browser opslaan op je eigen computer. De informatie die door cookies door LOOFF COACHING en/of derden wordt verzameld wordt mogelijk voor volgende doeleinden gebruikt:

 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de LOOFF COACHING website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat LOOFF COACHING weet welke onderdelen van haar website populair zijn.
 • Voor persoonlijke voorkeur doeleinden: om bezoekers navigatie te vergemakkelijken, zoals opslaan cookievoorkeuren, webshopbestellingen en een evt. inlog.
 • Voor advertentie of marketing doeleinden: om bezoekers van de website van LOOFF COACHING relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken & de effectiviteit van reclamecampagnes te meten.

Welke cookies gebruikt LOOFF COACHING?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van noodzakelijke cookies (t.b.v. de basis websitefuncties zoals paginanavigatie) en worden er cookies door derden geplaatst om het websitebezoek gedrag anoniem te analyseren. Er worden géén cookies geplaatst die gedrag op persoonlijk niveau traceren of persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

Indien je toestemming geeft aan het plaatsen van cookies, kan LOOFF COACHING aanvullende data gebruiken om de website te verbeteren. Als je de cookies uitschakelt kan de beleving van onze website tegenvallen of het gebruikersgemak verminderen.

Weigeren en verwijderen van cookies

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Jouw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar linda@looffcoaching.nl of telefonisch via 06-24893811.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over de dienstverlening, relatie met of handhaving van de AVG wetgeving door LOOFF COACHING, dan kun je contact opnemen met LOOFF coaching via 06-24893811 of  een klacht insturen naar linda@looffcoaching.nl. Vermeld in je onderwerp dat het om een klacht gaat die je via de klachtenprocedure wilt afhandelen.

Ook heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. LOOFF COACHING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van LOOFF COACHING worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle aanwezige content op deze website berust bij LOOFF COACHING, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bronverwijzingen of een ander referentiemiddel. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van LOOFF COACHING.

Wijzigingen voorbehouden Privacybeleid

Dit privacy beleid betreft versie 1.0 en is voor het laatst gewijzigd op 25-09-2021

LOOFF COACHING behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden je aan het privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacy beleid op de hoogte bent.

Contactgegevens

LOOFF coaching
Vlissingsestraat 18
4371 RC Koudekerke

linda@looffcoaching.nl
06-24893811

KvK nummer: 80762441
BTW nummer: NL00348933B90